Gwasanaethau

Rydym wedi bod yn paratoi gwefannau ar gyfer busnesau ag unigolion ers 2005. Yn ystod y cyfnod yma gweithiwyd ar amrediad eang o safleoedd, o rai bychain hyd at rai llawer mwy swmpus yn ymestyn i 1500 o dudalennau ac yn cynnwys mwy na 1000 o luniau. Drwy gydol yr amser yma cymerwyd balchder yn safon y gwaith gan sicrhau gofal cwsmer uchel bob amser.

Mae’r swyddfa wedi’i lleoli yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ond rydym wedi cario allan gwaith dros Gymru gyfan.

Mae’n ymrwymiad a’n balchder yn y gwaith yn sicrhau lefel uchel o wasanaeth. Gyda phrisiau rhesymol dros ben a throsiad cyflym y gwaith gallwch fod yn hollol hyderus gyda’r pecyn a gynigir.

Beth bynnag fo’ch anghenion marchnata gwe - cewch wasanaeth personol a chyfeillgar gyda’r gofal dyledus yn cael ei roi i bob elfen o’r gwaith.

Byddwn yn gweithio’n glos drwy gydol y broses ddylunio a cheir cyfle i weld y prosiect yn datblygu o’r cychwyn cyntaf hyd at y diwedd. Wrth gymryd sylw o anghenion unigryw’r Cleient, fe sicrheir gwefan sydd wedi’i theilwro ar ei gyfer.

Cynigir gwasanaeth cyflym a gwaith dylunio effeithiol er sicrhau presenoldeb ar y we, a hynny o fewn ychydig iawn o amser. Pa un ai a ydych yn gwmni mawr neu yn fusnes bach angen hysbysu ar y we, bydd y safle wedi’i chynllunio’n dda ac yn hawdd i’w dilyn er mwyn denu cynulleidfa newydd a rhoi hwb i’ch busnes.

Gallwn baratoi gwaith yn y Gymraeg , Saesneg ac yn ddwyieithog, ac mae gwasanaeth cyfieithu ar gael petai angen hynny.