Portffolio

Isod gallwch weld sampl o'r gwaith gwblhawyd yn ddiweddar.
Cliciwch ar y braslun bawd i symyd i'r wefan honno.

yffor.com

Hanes Lleol Y Ffôr.
Gwefan ddwyieithog gyda trawsgrifiadau cyfrifiad ardal eang o amgylch Pentref Y Ffôr ger Pwllheli. Hefyd Hanes Capeli, Eglwysi, Mynwentydd ag Ysgolion Lleol

 
 
 
 
 
harbwr 8

Harbwr 8 Pwllheli. Gwefan gosod ty ger yr harbwr ym Mhwllheli. Manylion yr eiddo gyda lluniau tu mewn ag allan. Hefyd disgrifiadau o'r gweithgareddau lleol sydd o fewn cyrraedd.

 
 
 
 
 
richard greene

Richard Greene - Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch.
Gwefan ddwyieithog yn dangos y gwahanol wasanaethau mae'r busnes yn ei gynnig ym maes Iechyd a Diogelwch.

 
 
 
 
 
dewiwyn

Gwefan Dewi Wyn, y Ffotograffydd o Bwllheli. Esiapl o'r meysydd gwaith mae Dewi yn ymwneud a nhw ynghyd a manylion o'r gwasanaeth printio cynhwysfawr yn ei siop yn 3, Yr Ala. Hefyd tudalennau ar gyfer y nwyddau sydd ganddo ar werth.

 
 
 
 
 
bryndol

Bryn Dôl, Rhiw, Gwynedd.
Bwythyn Gwyliau gydol y flwyddyn yng nghanol Penrhyn Llŷn. Gwefan i hysbysebu'r eiddo i Arwel ag Ann Marie Jones. Gyda golygfeydd dros Ben Llŷn, Ynys Enlli a'r Swnt mae'r bwthyn modern yma yn cynnig lle delfrydol i bobl sydd am ymweld a thraethau'r ardal, cerdded llwybrau'r fro neu wylio adar a bywyd gwyllt. Gyda gardd ddiogel, mae'r bwthyn o fewn tafliad carreg i Borth Ysgo, a 3 milltir o bentref glan môr Aberdaron, gyda'i chasgliad o siopau, gwestai a llefydd bwyta.

 

pwllgemau

Dyma'r wefan sydd ar waith ar hyn o bryd. Dyluniad newydd sbon o wefan 'Pwllgemau' sydd yn awr yn ddwyieithog hefyd. Hanes criced, pel-droed a rygbi yn nhref Pwllheli welwch chi yma. Gyda mwy na 1000 o dudalennau a channoedd o luniau mae'n mynd i gymryd misoedd lawer i drosglwyddo ac i gyfieithu'r gwaith i gyd. Ymddiheurwn os nad yw lincs yn gweithio ar hyn o bryd.

 

MW3WCS

Gwefan i Evan Dobson o'r Bala sy'n weithredwr radio amatur brwdfrydig. Gyda'r cyfarpar cyfathrebu addas mae'n bosib cynnal sgwrs gyda phobol a hynny'n fyd-eang.
Amcangyfrifir fod na o gwmpas chwe miliwn o bobol drwy'r byd yn cymryd rhan yn yr adloniant yma.
Mae'r safle hon yn dangos y nifer o gysylltiadau mae Evan wedi'i 'neud ynghyd a'r cardiau QSL mae wedi'u derbyn gan bobol ddaeth i gysylltiad a nhw.

 

gapynyfarchnad

Mae gan Gwion 9 mlynedd o brofiad yn marchnata mewn amrywiaeth o sectorau - o'r celfyddydau a'r cyfryngau, adeiladu, addysg i fwyd.
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi ymwneud â nifer o gyrff cyhoeddus a phreifat yn gweithio yn y maes cysylltiadau cyhoeddus.
Mae'r safle yn disgrifio rhai o'r prosiectau mae Gwion wedi bod yn ymwneud a nhw.

 

casglwr

Sefydlwyd Cymdeithas Bob Owen ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberteifi 1976, gyda'r bwriad o ffurfio cymdeithas ar gyfer casglwyr a charwyr llyfrau Cymreig. Prif waith y gymdeithas, yn ddiau, yw cyhoeddi'r cylchgrawn chwarterol Y Casglwr, a ymddangosodd am y tro cyntaf ym mis Mawrth 1977.
Erbyn heddiw, ystyrir Y Casglwr yn 'gyfrwng amhrisiadwy' i unrhyw un sy'n ymddiddori mewn llyfrau. Bydd y canfed rhifyn yn cael ei gyhoeddi y flwyddyn nesaf.

 

lluniaudobson

Mae Evan Dobson wedi bod yn ffotograffydd proffesiynol ers nifer o flynyddoedd ac yn masnachu o dan yr enw 'Lluniau Dobson'. Yn ystod y cyfnod yma cafodd brofiad helaeth mewn gweithio i Bapurau Newydd, Cysylltiadau Cyhoeddus, Gweithgareddau Cyhoeddus a Phreifat, a Chwmnïau Masnachol, Dathliadau Teulu, Aduniadau Ysgolion a Chwaraeon. Mae'r wefan hon yn dangos yr ystod eang o waith mae'n ymwneud ag o yn ardal Y Bala a thu draw.

 

llyfrautanycastell

Gwefan i Mel Williams o Lanuwchllyn ger Y Bala, gwerthwr llyfrau a golygydd presenol cylchgrawn Y Casglwr.
Cymrwch funud neu ddau i edrych ar y llyfrau ail-law Cymraeg ac am Gymru sydd ganddo ar werth.