Prisiau

Cyn dod i gysylltiad mi fyddai'n fanteisiol i chi feddwl ychydig am eich anghenion a beth hoffech gyflawni gyda'r wefan. Fe alluogir hyn i ni gael amcan gwell o faint o waith fydd ei angen a faint fydd y gost i chi. Ond, os y teimlwch eich bod angen arweiniad byddwn yn fwy na bodlon eich cynghori a datblygu'ch syniadau.

Cynllunir safleodd yn unol a gofynion unigol ag felly bydd costau'n amrywio o achos i achos. Ond, fel amcangyfrif gyffredinol, am safle sylfaenol 5 tudalen ar sail technoleg CSS, rydym yn son am gost oddeutu £400. Mae hyn yn cynnwys enw parth, hostio a gofod cadw am y flwyddyn gyntaf.

Yn dilyn trafod eich anghenion cewch gadarnhad o gost y prosiect a hynny cyn i'r gwaith ddechrau. Fel y byddwn yn gweithio gallwch weld y wefan yn datblygu ar safle 'dummy'. Cewch gyfle i gymeradwyo'r gwaith cyn y bydd yn cael ei throslwyddo i'ch safle swyddogol chi ar y we. Dim ond wedyn y byddwch yn derbyn anfoneb am y gwaith.

Bydd costau datblygu a diweddaru'r safle ymhellach yn ychwanegol wrth gwrs. Byddwn yn trafod hyn gyda chi, eto cyn i'r gwaith yma gael ei gyflawni. Codir tāl wrth yr awr neu ffigwr lwmp-swm am y gwaith yma fel y bo'n addas.